PRACUJEMY W: PN.-PT. 9.00-17.00 | 501 858 666 | UWAGA! ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE USŁUGI Z ZAKRESU ARANŻACJI I PIELĘGNACJI ROŚLIN DONICZKOWYCH

Menu

Czy rośliny są w ruchu?

W świecie roślin o ruchu można mówić w odniesieniu do ich organów, a także pojedynczych komórek.

Cechą wszystkich organizmów żywych jest zdolność do ruchu. W świecie roślin o ruchu można mówić w odniesieniu do ich organów, a także pojedynczych komórek.

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje ruchów roślin: tropizmy (ruchy ukierunkowane, zależne od kierunku działania bodźca zewnętrznego), nastie (ruchy niezależne od kierunku działania bodźca zewnętrznego), ruchy autonomiczne (ruchy częściowo lub całkowicie niezależne od działania bodźca zewnętrznego) oraz taksje (ruchy organelli komórkowych oraz pojedynczych komórek).

Tropizm

Tropizm to ruch roślin wywołany ukierunkowanym działaniem bodźca zewnętrznego. Bodźcem tym może być światło, wilgotność, siła ciążenia, różne siły mechaniczne lub związki chemiczne. Działanie bodźca wywołuje nierównomierne wytwarzanie hormonów roślinnych (auksyn), które doprowadzają do nierównego wzrostu komórek.

Wyróżnia się tropizm dodatni – roślina kieruje się w stronę bodźca, oraz tropizm ujemny gdy roślina odchyla się w stronę przeciwną do działającego bodźca. Ze względu na rodzaj działającego bodźca wyróżnia się: fototropizm, geotropizm, chemotropizm, termotropizm czy haptotropizm.

Nastie

Nastie to ruch poszczególnych organów roślinnych, który jest niezależny od kierunku działania bodźca. Do nastii zalicza się ruchy wzrostowe roślin (wywołane nierównomiernym wzrostem rośliny w jej różnych punktach) oraz ruchy turgorowe, spowodowane wahaniami ciśnienia turgorowego w tkankach roślinnych. Nastie wzrostowe dzieli się na epinastie hyponastie.

Wśród nastii turgorowych wyróżnia się fotonastie, chemonastie, termonastie i sejsmonastie. Przykładem sejsmonastii jest składanie się liści mimozy pod wpływem dotyku.

rosliny-doniczkowe-wpis-163

Ruchy autonomiczne

Ruchy autonomiczne roślin są częściowo lub całkowicie niezależne od czynników zewnętrznych. Podobnie jak nastie wynikają ze wzrostu i zmian turgoru oraz mogą być wynikiem cyklu dobowego rośliny (nyktinastie, czyli ruchy senne).

Taksje

Taksje nie są ruchami specyficznymi dla roślin. Polegają na swobodnym ruchu ukierunkowanym przez bodziec zewnętrzny takim jak światło, związki chemiczne. Taksje mogą wykonywać gamety paprotników oraz nagonasiennych, a także chloroplasty.

Wyróżnić można taksje dodatnie, skierowane w stronę bodźca, oraz taksje ujemne, kiedy ruch odbywa się w kierunku przeciwnym do działania bodźca.


Masz pytania? Napisz do nas.

    W celu wysłania formularza, zaakceptuj Politykę prywatności

    X